VERKET - Fra seil til presse
Jorenholmen, Fiskepiren og Verksgata var et sentralt område allerede før Forstaden ble innlemmet i Stavanger i 1848. Sildeindustri, hermetikkindustri, smørproduksjon og trelasthandel ble etter hvert viktige satsingsområder. I kjølvannet fulgte alle underleveran- dørene, håndverkerne og kremmerne.

Boken gir et innblikk i hvordan forholdene var på Verket fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Inneholder både gamle sort/hvitt-bilder og nyere fargebilder.
 
Leseutdrag:
Tidligere lå Verket utenfor bygrensen og tilhørte Forstaden som lå under Hetlands prestegård. Den første byutvidelsen ble besluttet ved lov den 12. juli 1848. Det var under tvil at Forstaden ble innlemmet i byen. Man mente at området var befolket av ubemidlede mennesker som ville falle byen til byrde.

Stavangers bydannelse startet med bebyggelsen langs Vågen og innerst ved Domkirken. Frem til 1800-tallet grodde byen sakte og uorganisert. Tradisjonelt regnet man området innenfor Skolebekken, Breiavatnet og langs Løkkeveien ned til Vågen og ut til Sandvigå som byen. Den første byutvidelsen ble besluttet ved lov den 12. juli 1848. Med virkning fra 1. januar 1849 ble forstedene Konventgrunnene, Pedersgjerdet, Blåsenborg, Verket, Rosenkildehagen, Bergeland, Kannik og en mindre del av Bispeladegård overført fra Hetland kommune.

Disse ordene ble nedskrevet i forbindelse med byutvidelsen i 1848;
Værksgaden var nok saa primitiv og fortjente neppe Navn af Gade. Langs Sjøhusrækken indover til Cederberghs Reberbane var Terrænet ovenfor den ujevne Vei berglændt og fordetmeste ubebygget; kun et og andet lidet uskyldigt Hus saaes hist og her, hvis Eiere havde extraordinære Navne som “Jens paa Dammen”, “Eivind ved Steinen” o.s.v.Erling Jensen er født i 1956 i Stavanger. Han har gitt ut syv bøker og har skrevet artikler for aviser og andre publikasjoner.

Utgivelser:
Vis meg din gitar, og jeg skal si deg hvem du er. Allmennforlaget 2000.
Stavanger Støberi & Dok. Commentum Forlag 2008.
Ska sei!. Commentum Forlag 2009.
Ska sei!. Commentum Forlag 2015 (4. opplag og nytt design).
Charles - 60- og 70-årenes ville ungdomstid. Allmennforlaget 2015.
Verket - Fra seil til presse. Piren Forlag 2016.
Charles - Et sjømannsliv. Allmennforlaget 2017.
Skaal Stavanger!
Allmennforlaget 2019.

Boken kan kjøpes her:
Piren Pub i Verksgata 9 i Stavanger.


Utgiver: Piren Forlag
ISBN 978-82-303-3379-2
Format: 24 x 28 cm
Antall sider: 215
Hard cover
Pris: 250 kroner