Vannassen


Foto: Erling Jensen

Offisielt heter stedet Vannverkstjernet, og var opprinnelig et lite tjern som var omgitt av myr og lynghei og som lå på gården Auglend. Der rant en liten bekk nedover mot Gannsfjorden, omtrent der som Finntoppveien går. Det sto et kvernhus på østsiden der bonden på Sandvik kunne male kornet sitt når det var mye vann i bekken.

I 1915 ble tjernet og omkringliggende område kjøpt av Hetland kommune fra gårdene Auglend, Blidensol og Sandvik. Da skulle det bli vannverk og tjernet ble gravd ut og demmet opp slik at det rommet 50 000 kubikkmeter vann. Da alt sto ferdig i 1919 hadde prosjektet kostet kommunen 272 000 kroner, en stor sum etter datidens forhold. Men det hele var mislykket siden vannet smakte dårlig og pumpen ofte var i ustand.

I dag er Vannassen en perle for lokalbefolkningen og man ser folk der hele året, enten på tur med unger, på joggetur, eller gjerne på skøyter om vinteren. Rundt den gamle vannverksdammen finnes variert skog, våtmark og gressletter. Området ble beplantet i perioden 1930 til 1960, med gran i den nordlige delen og furu i vest. I skråningen mot nordvest dominerer bjørkeskogen. Det er også et variert fugleliv som stokkand, knoppsvane, sothøne og flere måkearter.

Turveien er lysbelagt rundt Vannassen, og den har forgreininger mot Kvalaberg, Kristianlyst, Mariero, Åsen og Sørmarka. Det er også
fotballøkke, lekeplass og dressurområde for hund. Det har blitt en tradisjon for beboerne i området å feire Sankt Hans aften her, med bål og festligheter.

2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com