Skagen

Foto: Erling Jensen

Skagen er en av Stavangers eldste gateløp og ble i middelalderen kalt Nedre gate. I enkelte kilder fra 1840-årene er den kalt Skaen. Navnet Skagen kommer av gammelnorsk skagi som betyr nes.

Navnet kommer trolig av det berget som kommer fra Valberget og som tidligere strekte seg som et nes ut i fjorden. Neset var der innkjøringen til parkeringsanlegget i Valberget er i dag. Neset er i dag borte på grunn av utbyggingene i havnebassenget. Bebyggelsen på Skagen mistet kontakten med sjøen da Skagenkaien og Honnørbrygga ble utbygd i 1898-1906. Det kan ha vært flere gårder på Skagen, ettersom man kjenner til betegnelser som "Indste Skagen" og "Midt-Skagen".


Bildet er tatt i 1932 og viser asfaltarbeidere. I dag
er heldigvis asfalten fjernet. Foto: Stavanger Byarkiv.

Fram til utvidelsen av Torget på 1860-tallet var Torget et lite område. Skagen gikk som en sammenhengende gate over dagens torg og fortsatte i Nedre Strandgate. Skagen er et av byens eldste gateløp og kan ha vært uendret fra 1200-tallet, og Skagen nevnes første gang i skriftlige kilder i 1296. Senere var Skagen området fra Torget og til Valberget. Arkeologiske funn viser at det var bygninger her i middelalderen. Gaten Skagen har vært forbundet til Kirkegata med Brattegata, som gikk der Torgterassen er nå. 

Skagen 18

Foto: Ukjent. Bildet ble tatt i 1913.

Huset i rokokko stil og med adresse Skagen 18, ble bygd på 1700-tallet, og den eldste delen ble oppført av Jens Abrahamsen Ploug i 1720-årene. Sønnen, Ole Smith Ploug, bygde på huset i 1769, og fra da av holdt det kjente handelshuset Ploug & Sundt til her. Ved ombyggingen i 1787 fikk huset den praktfulle fasaden det har i dag, i en variant av rokokko med flotte utskjæringer, men også med joniske pilastre i hele fasadens høyde. 

   
Foto: Erling Jensen

Ploug bygget skip på eget verft og drev skipsfart også utenfor Europa. I 1791 ble adoptivsønnen hans, Hans B.G. Sundt, kompanjong. Handelshuset fikk da navnet Ploug & Sundt, og det ble handlet med tømmer, salt, tørrfisk og sild.

Noen få år senere døde Ploug, og enken Henriche Marie Frantzen ble gift med sin adoptivsønn Hans Sundt. Sundts svigersønn, Lauritz Wilhelm Hansen, ble den dynamiske leder fra 1840, og i hans tid blomstret både handel og skipsfart. Han var også stadshauptmann i Stavanger og en av byens ledende menn. Han anla blant annet byens første teater i en av eiendommens bygninger.

I slutten av 1800-tallet sviktet sildefisket, og damp overtok for seil. Mange firmaer fikk vanskeligheter, og Ploug & Sundt gikk konkurs i 1883. Skipsverftet til Ploug & Sundt på Kjeringholmen ble nedlagt. Det siste skipet som ble bygget ved verftet var skonnertbriggen Norden i 1880. Familien beholdt imidlertid eiendommen, og etablerte en ny handelsvirksomhet innen engros- og skipshandel. Den ble solgt ut av familien først i 1980-årene.

2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.