Siriskjeret


Siriskjeret i 1964. Foto: Stavanger Byarkiv.

Siriskjeret er navnet på et stort utfyllingsområde i Lervig. Tidligere lå Siriskjeret ute i sjøen, men nå er det blitt landfast. Stavanger Havnevesen hadde planer om å anlegge en stor containerhavn her, men det ble det ikke noe av. 

Dypvannskaien på Siriskjeret ble fullført i 1993. Kaiens beskaffenhet gjorde at man kunne betjene skip med lengder opp til 200 meter. Det foreligger store utbyggingsplaner for dette området, som inngår i prosjektet Urban sjøfront. En av idéene som dukket opp, var å anlegge ny fotball-stadion her. Dette forslaget fikk ikke noe særlig tilslutning blant politikerne.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.