Ramsvig

Foto: Erling Jensen

Ramsvig er navnet på området rundt Ramsvig båthavn, sørøst på Storhaug. Ramsvig var husmannsplass under Hetlands prestegård allerede rundt 1750, og første husmann var trolig Ole Eliassen. Husmann Thore Hansen drev fram til 1809 nydyrking her.

I 1848 kjøpte skipsreder Knud Helliesen Ramsvig, som da omfattet parsellen Bakken, Ramsvighaugen, og Revedalen. I 1885 ble eiendommen solgt til Johan Rasmussen som ikke lenge etter solgte videre til høgsfjordingen Halvor Bergsagel. Bergsagel solgte så de tre parsellene hver for seg. Det største gårdsbruket, Ramsvighaugen, ble kjøpt av skipsreder og konsul Sigval Bergesen i 1897. Her ble det bygd flere boliger og gjestehus. I 1899 kjøpte grosserer Ingvald Haaland parsellen Bakken. Samme år overtok konsul Cornelius Middelthon parsellen Revedalen. På denne eiendommen hadde Knud Helliesen oppført en flott trevilla, som i 1916 ble overtatt av Stavanger Sanitetsforening.

Stavanger Sanitetsforening gjorde hovedhuset om til tuberkulosehjem (Ramsvig Tuberkulosehjem). I 1923 brant sanatoriet ned til grunnen, og året etter sto et nytt bygg i mur og stein ferdig. Det ble drevet tuberkulosehjem i mange år. Fra 1920 var det også en friluftsskole for tuberkulosetruede jenter i Ramsvig. Hovedbygningen ble deretter benyttet til skole og hybelhus. I dag er bygningen en del av borettslaget Ramsvig.

Etter andre verdenskrig ble anlegget brukt til forskjellige formål, blant annet rekonvalesenthjem, flyktningmottak for jødiske familier, attføringsskole og barnehage for psykisk utviklingshemmede. I 1952 ble det også oppført et eget skolebygg, nåværende Lenden skole- og ressurssenter (tidligere Ramsvik skole). Først ble det drevet attføringsskole fram til 1966. Deretter ble den omformet til spesialskole for gutter med adferdsvansker. I den gamle friluftsskolen drev Diakonforbundet skole og daghjem for "evneveike". Seinere ble det etablert internasjonal barnehage her.

Stavanger kommune overtok eiendommen i 1982. Hovedbygget er nå rehabilitert og er blitt del av et større boligkompleks med omsorgsboliger for eldre som Stavanger Boligbyggerlag førte opp i 2001. I Ramsvig finner vi kanskje den mest idylliske båthavna i byen, den ble anlagt i 1958.

I mange år drev Bergsagel-familien gartneri i Ramsvig. Og rett overfor Ramsvig ligger Rosendal og Ramsvik Kolonihager og Skolehagen. Tidligere kunne ikke folk gå videre langs fjorden. Bergesen-familien hadde gjerdet inne hele sin store eiendom. I 1991 maktet kommunen endelig å få anlagt en sti langs strandsonen over til Sørnes i Godalen. Navnet Ramsvig finnes flere steder i Rogaland. Det har sannsynligvis sammenheng med plantearten rams, en slags skogsløk.

2014©Erling Jensen

Ramsvig i 2002

Ramsvig i 2005


Foto:
Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.