Midjord

Midjord er navnet på området rundt Midjord idrettsplass. Navnet stammer fra en gård som lå her, sør for Sletten, på veien ned til Ramsvig. Området ble tidligere også kalt Askestykket, oppkalt etter brennevinshandler Bendix Haaversen Aske (1810–1884) som kjøpte gården i 1851. Sønnen Karl hadde i 1860-årene et såpekokeri her. I 1865 hadde gården tre hester, og elleve storfe.

I 1916 ble Midjord kjøpt av Stavanger kommune. Et stort stykke mellom Nymansveien og Midjordgata (tidligere Krossgata) ble bygd ut med 17 vertikaldelte kommunale tomannsboliger  i 1918–1920. 59 leiligheter var i vertikaldelte tomannsboliger i tre. Murhusene sentralt i området var større og minnet om arbeiderboligene i Steinhagen. De var tegnet av stadsarkitekt Johs Westbye.

Midjordgata (Tidligere Krossgata)
Foto: Erling Jensen

I 1938 ble Midjord stadion anlagt. Her ligger også klubbhuset til idrettslaget Brodd. Midjord bydelshus ble bygd i 1974 og var Stavangers første bydelshus. I slutten av 1970-årene ble husene i Midjordgata rehabilitert. Området består i dag av fire store murbygninger og 17 trehus i varierende størrelse. Midjordgata het Krossgata frem til 2002.


AS Vestlandske Spikerfabrikk i Nymansveien 140. Fabrikken ble bygd som hermetikkfabrikk i 1918 og revet oktober 2001.
Foto: Ukjent.


Arbeid med fotballbanen på Midjord i 1932. Foto: Ukjent.

Sommeren 2003 ble arbeidet med å bygge Storhaug idrettshall startet med en antatt kostnadsramme på 36 millioner kroner, den sto ferdig i 2005.

Miljøet på Midjord og Sletten i 1960- og 1970-årene er også beskrevet i romanen Charles – 60- og 70-årenes ville ungdomstid.

2019©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com