Litle Stokkavatn


Foto: Erling Jensen

Litle Stokkavatn ligger ca. to kilometer vest for Stavanger sentrum og utgjør sammen med områdene rundt Store Stokkavatn et sammenhengene grøntområde.

Navnet Stokka kommer av stokkar, veldige trestammer fra eldre/tørrere periode. Nord for Litle Stokka-vatn er det en del berg med lauvskog, beitemark og gamle enger innimellom. På øst- og sørsiden er det jordbrukslandskap med gamle gårdstun, steingarder og eikelunder. Her er også et rikt fugleliv, spesielt i våtmarksområdene. Det er også observert dvergbåndflaggermus ved Litle Stokkavatn.

Det er turvei med lys på nordsiden av Litle Stokkavatn. Området rundt Stokkavatnene er kjerneområde for rådyrstammen i Stavanger, og turgåere får ofte se rådyr på nært hold her.


Foto: Erling Jensen

Litle Stokkavatn har vært nyttet som magasin for mølledrift. Møllebekken, bekken mellom Litle og Store Stokkavatn, er gravd ut som kanal. Nede ved Store Stokkavatn er møllen gjenreist.


Foto: Kjell M. Søyland


Foto: Erling Jensen


Foto: Erling Jensen


Foto: Erling Jensen


Foto: Erling Jensen


2019©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com