Hillevågsvatnet


Hillevågsvatnet i 1950. Foto: Ukjent

Hillevågsvatnet er en stor bukt i Gandsfjorden ved Hillevågen, og ligger i Paradis i Storhaug bydel. Kontakten med fjorden er gjennom et smalt sund, Hillevågsstrømmen.

1800-tallet var det et badehus her. Carl Lous skrev i 1868: "Ønskelig kunde det være med Tiden at faa en Vei rundt Hillevaagsvandet med Bro over Indløbet".

Veien kom i 1880-årene, men Strømbrua kom først i 1960. Den 289 meter lange brua ble åpnet av ordfører Jan Johnsen. Da den ble åpnet, slapp tungtrafikken fra Østre bydel i Stavanger å kjøre om sentrum, og trykket fra tungtrafikken i sentrum ble mye lettere.

I mange år ble Hillevågsvatnet skjemmet med store utslipp av kloakk, og stanken kunne til tider være uutholdig. Tidligere lå det en søppelplass innerst i bukta, men den forsvant i slutten av 1940-årene. Kloakkutslippene ble avviklet i 1980-årene.

Hillevågsvatnet har i mange år vært en lun og god havn for småbåter, og er også i dag utbygd som båthavn. Stavanger Motorbåtforening er norges eldste motorbåtforening og disponerer mer enn 1100 båtplasser. Roklubben Terje Vigen har sitt klubbhus innerst i bukta. Tidligere lå også Stavanger Roklub ved innseilingen til Hillevågsvatnet.


Foto:
Linn Glosimot


Hillevågsvatnet i 1965. Foto: Stavanger Byarkiv


Foto: Erling Jensen

2015©Erling Jensen

Til hovedsiden

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com