Hetlandsgata

Foto: Erling Jensen

Hetlandsgata ligger i Storhaug bydel i Stavanger. Den går fra Kongsgata i østlig retning til Tårngata. Gata er oppkalt etter den gamle prestegården og kommunen Hetland.

Asbjørn Kloster bodde og drev en skole i Hetlandsgata 2 (nå Pedersbakken 1) fra 1848 til 1860. En av elevene skal ha vært Lars Oftedal, som vokste opp i Hetlandsgata 4. Dette huset ble senere brukt av Bethania Waisenhus til Magdalenahjemmet, et hjem for falne kvinner. En tid var det også barnehjem og verksted. I 1893 kjøpte Haandværkssvendenes Forening huset, og året etter åpnet de eget aldershjem her. Stavanger kommune vedtok riving av huset i 2006, selv om de var klar over den historiske verdien det hadde.


Foto: Ukjent

I 1870-årene ble gata kalt Lygarsgadå etter en kjent mann i byen som noen hadde gitt oppnavnet Lygar. I den øverste enden av Hetlandsgata oppførte en driftig innvandrer fra Holstein, Friedrich Petersen, en vindmølle i 1794. Men samme året brant mølla ned. Stedet ble likevel i mange år kalt Møllebråtet. 

2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com