Godalen


Foto: Erling Jensen

Godalen ligger i Storhaug bydel i Stavanger og er et av de mest populære badestedene for familier i området. Det er satt opp stupebrett og griller til allmenn bruk. Her finnes også parkeringsplasser og toaletter. Godalen står under tilsyn av Stavanger kommune.

I 1861 kjøpte to svogere fra Hunnedalen, Ådne Ommundsen Mjåland og Knud Steinsskog, hver sin parsell som henholdsvis hadde navnene Godalen og Sørnes. Ådne Ommundsen Mjåland dyrket opp Godalen og gjorde dette til sitt livsverk. 

Bruket ble også kalt Asser-stykket, etter kardemaker Asser Tollaksen, som fikk skjøte på eiendommen av Kirkedepartementet i 1851. Etter 1886-matrikkelen fikk eiendommen bruksnummer 22 under Hetlands prestegård. Området ble innlemmet i Stavanger kommune ved byutvidelsen i 1923.

I Godalen er det lang tradisjon med blomsterdyrking og gartneridrift. Godalen friluftsbad ble anlagt i 1950-årene og erstattet Strømvik bad, som ble stengt i 1957. Turstien mellom Strømvig og Breivig krysser badeplassen. Iflg. professorene O. Rygh og Magnus Olsen skal det opprinnelige oldnorske navn ha vært Godidalr som betyr den gode (dyrkbare) jord.


 

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com