Andasmauet


Andasmauet i Stavanger er et bratt og smalt gateløp. Det er meget gammelt og finnes inntegnet på U.F. Aagaards kart fra 1726.

Smauet gikk fra Nedre Strandgate, krysset Øvre Strandgate og fortsatte opp til det saakaldte Andaberg, den bratte skråningen opp mot den senere Løkkeveien. Opprinnelig endte løpet i Butlerbryggen, som senere ble en del av Strandkaien.

Fordi smauet tidligere var hva vi ville kalt en blindvei, ble det fra gammelt av kalt gaten som gikk Op og ned. Første gang smauet nevnes som Op og ned er i 1745 i en eiendomstakst. Ned over skråningen har det vært åpent vannsig slik at Langs hele Smuget deels langs anden Side af Husene løber den saakaldte Andabæk.

Da gatenavnskommisjonen i 1861 fant det gamle navnet Op og ned uhensiktsmessig, og både skrenten og bekken ble kalt etter familien Anda i det øverste huset i smauet, besluttet den å gi hele smauet navn etter denne familien.

Andasmauet.
Foto: Erling Jensen


På tomten til Andasmauet nr. 14 sto et av de eldste hus på øvre side av Øvre Strandgate. Her bodde i ca. 50 år familiene til tømmermann Ole Tørresen Anda (1755–1827) fra ca. 1780 og senere sønnen jektefører Elias Olsen Anda til ca. 1830.

Byprofilen Lars H. Lende hadde tidligere staller for ponniene sine i Andasmauet 18. Bebyggelsen er en del av den vernede trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger.

2019©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com