Verksgata


Verksgata i 1910. Foto: Ukjent.

Verksgata går fra Klubbgata østover til Reidar Berges gate. I en kort periode i begynnelsen av 1700-tallet, fra 1709-1722, lå et salpeterverk i dette området, og dette verket ga først navn til området og deretter til denne gaten. Navnet ble vedtatt i 1861.

Sjøhusene i Verksgata hadde direkte adkomst til sjøen helt fram til 1970-årene. Da ble det iverksatt store utfyllingsarbeider, og det ble anlagt vei og kaianlegg foran sjøhusrekken. De fleste sjøhusene ble reist i første halvdel av 1800-tallet og huset flere av byens store sildeeksportører. Senere ble mange av dem overtatt av hermetikkindustrien. En av byens største smørfabrikker holdt i mange år til i Verksgata 40-42.
Parkeringsplassen mellom Magasinblaa og Fiskepiren er et resultat av storbrannen i Verksgata natt til 4. januar 1980. Da ble halvparten av husene og sjøhusene totalskadet. Verdier for nærmere 20 millioner kroner gikk tapt.

Handelshuset P.V. Rosenkilde & Søn hadde et verft ved Verksgata, innenfor den nåværende Fiskepiren. Her ble det bygd 14 store seilfartøyer i årene fra 1840 til 1875.

For tiden skriver jeg bok om Verksgata, Jorenholmen og Fiskepiren. Boken blir gitt ut
høsten 2016. Ønsker kontakt med noen som har historier, bilder, dokumenter eller
tilhørighet til dem som hadde sitt virke eller bosted i dette strøket. Håper dere vil dele info
med meg via e-post: erlingpost@gmail.comDenne butikken lå i Verksgata 11, og innehaveren var Peder Christian Ugelie. Foto: Ukjent.

Relaterte lenker:
Bispekafèen
Piren pub
Verksgata 31

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com