Vassøy


Vassøy ligger mellom Langøy og Lindøy like utenfor Stavanger, og øya tilhører Storhaug bydel. Tidligere tilhørte Vassøy Hundvåg, og øya ble brukt til beite for husdyr.

Vassøy lå tidligere i Hetland kommune, og ble med kommunesammenslåingen i 1965 en del av Stavanger.
Det ble fast bosetting på øya på midten av 1800-tallet, og i 1886 var det tre gårdsbruk på Vassøy. Det var også mennesker på Vassøy i forhistorisk tid. Det er funnet steinhammer fra jernalderen, samt en huløks og og en steinøks fra jernalderen på øya.

Vassøy er 1,8 kilometer lang målt fra nord til sør, og er 725 meter på det bredeste.
På øyas øst- og sørside er det store friarealer med vakker natur. I sør er det badeplasser. Torvmyra er et tjern som ligger midt på øya. Tjernet var i ferd med å bli gjengrodd, men ble restaurert i 1999. I 1994 svømte noen rådyr til Vassøy, og siden den gang har bestanden økt og dyrene trives godt. På Vassøy finner dyrene både mat, skjul og kalvingsplasser.

I 1914 ble hermetikkfabrikken Vassøy Canning oppført i Makkavågen.

Vassøyferja som var en privat rutebåt gikk i rute fra 1927. Det private ruteselskapet drev frem til 1970-årene da Stavanger kommunale ferjer overtok driften. I dag har øya både hurtigbåt og bilferje. Fergekaien ble flyttet fra Makkavågen til sin nåværende plass i 1950-årene.

En litt annerledes film om Vassøy :-)

2018©Erling Jensen

Til hovedsiden

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com