Svankevigå


Svankevigå skal ha fått navnet etter enken Svanike Eriksdatter som druknet her i 1721. Navnet kan også ha kommet av ordet «svanke» som betyr sving. Svankevigå gjør nemlig en markert sving fra sundet utenfor.

Hansaverven lå i bunnen av Svankevigå på 1800-tallet, og var oppkalt etter kjøpmann og skipsreder Engel Hansen (1780-1844). En av Stavangers badeanstalt lå innerst i viken i gamle dager.

Svankevigsbryggå ble innlemmet i kaianlegget til Nordkronen Samvirkeselskap som ble etablert i 1928.

Svankevigå ligger i Storhaug bydel like nedenfor Møllehaugen. Den ble utfylt flere ganger på 1900-tallet.

Det er en utbredt misforståelse at dette er Drollehålå, noe som ikke er riktig.

En liten filmsnutt kan du se her.

Svankevigå i 2014.
Foto: Erling Jensen


2017©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com