Svankevigå


Svankevigå skal ha fått navnet etter enken Svanike Eriksdatter som druknet her i 1721. Navnet kan også ha kommet av ordet «svanke» som betyr sving. Svankevigå gjør nemlig en markert sving fra sundet utenfor.

Hansaverven lå her på 1800-tallet, og var oppkalt etter kjøpmann og skipsreder Engel Hansen (1780-1844). En av Stavangers badeanstalt lå innerst i viken i gamle dager.

Svankevigsbryggå ble innlemmet i kaianlegget til Nordkronen Samvirkeselskap som ble etablert i 1928.

Svankevigå ligger like nedenfor Møllehaugen i Storhaug bydel, den ble utfylt flere ganger på 1900-tallet.

Svankevigå i 2014.
Foto: Erling Jensen


2016©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com