Steinkopfstykket


Steinkopfstykket ca. 1900. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Steinkopfstykket er et boligstrøk som ligger mellom Solandsbakken og Lyngveien i Eiganes og Våland bydel. Steinkopfstykket var en del av den gamle bymarken Egenes, som strakte seg i en halvsirkel nordover fra Mosvatnet til Kalhammeren. I 1771 ble bymarken delt opp i løkker eller parseller, som ble auksjonert bort til byens innbyggere.

Etter en tid skulle parsellene tilbakeføres til byen, men i stedet ble eiendommene solgt. En av parsellene ved Randabergveien fikk navn etter eieren, Johan Peter Steinkopf.

Johan Peter Steinkopf ble født i Stavanger 7. april 1811. Han var kveker og drev brennevinshandel i Østevåg. Han var forøvrig halvbror til min tipp tipp oldefar Anton Theodor Steinkopf (1824-1904). Johan Peter Steinkopf døde i Stavanger i 1889.

De siste som drev gården på Steinkopfstykket var Laura Aarrestad og Halvor T. Aarrestad. I 1952-1954 ble det meste av eiendommen bebygd med rekkehus og eneboliger. Stavanger Boligbyggerlag sto for byggingen av over 200 boliger på  Steinkopfstykket og Årrestadstykket (øst for Randabergveien). Mange av disse var av typen som kalles "Stavanger-rekkehus", tegnet av arkitektene Retzius og Bjoland.

På en høyde nord for Solandsbakken sto en tysk kanonstilling under krigen. Her er det nå et stort friområde med lekeplass og balløkke. Gatene på Steinkopfstykket er Bøkeveien, Furuveien, Bjørkeveien og Almveien.
I 1771 ble bymarken delt opp i løkker eller parseller, og disse ble auksjonert bort til byens innbyggere.

2013©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com

W e b d e s i g n:  E r l i n g  J e n s e n