Sømmesmauet


Sømmesmauet 3. Foto: Stavanger Byarkiv

Det hørte bare fire hus til dette smauet som strakte seg opp det bratteste partiet mellom Øvre og Nedre Strandgate. To av disse bygningene ligger i Gamle Stavanger, Sømmesmauet 3 og 4. Det siste er senere ommatrikulert til Øvre Strandgate 51. Når man gikk ned smauet, gikk man rett mot Nedre Strandgate 45, et hus som er borte for lenge siden. I dette huset bodde familien Sømme.

Skipper og småhandler Salomon Olsen kjøpte eller bygde dette huset før 1790 da vi finner ham nevnt som huseier ute på Straen for første gang. Han var sønn av skipper Ole Salomonsen Sømme og bodde som barn i foreldrenes hus i Østervåg.

Salomon Sømme omkom ved forlis i nærheten av Sicilia i mars 1803. Enken, Christina Maria Smidt, datter av klokker til Domkirken Hans Smidt og Anna Augusta Spiche, bodde her til sin død i 1820. Deretter overtok en av sønnene huset, skipper Ole Salomonsen Sømme. Men også han kom bort på sjøen bare seks år etter at moren døde. Hans enke Anne Johanne Knudsdatter Pallesen bodde i huset til sin død i 1843.

Sømme-familiens hus var blant de største i Nedre Strandgate
der så mange av byens redere og handelsmenn bodde, og hadde to fulle etasjer, hver med en grunnflate på 140 m2.

2015©Erling Jensen

Kilde: Hans Eyvind Næss: Gamle Stavanger, Foreningen Gamle Stavanger 1998.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com