Ryfylkegata


Foto: Erling Jensen


Ryfylkegata i 1983. I nr. 5, der hvor skiltet stikker ut på høyre side, lå skraphandler Gunvald Bøe. Foto: Stavanger Byarkiv

Gata eksisterte allerede på slutten av 1800-tallet, og ble da omtalt som Ryfylkegaden. Den går fra Kjelvene i sørøstlig retning mot Hasivs gate og Emmausveien.

Ryfylkegata ligger i Storhaug bydel i Stavanger. Den er oppkalt etter Ryfylke i Rogaland. Tidlig på 1900-tallet ble det reist en del fabrikker i denne gata. Blant andre Stavanger Bliktrykkeri og Maskinværksted som lå i nr. 13, C. Borgen Packing Co. i nr. 30, Stavanger Packing Co. i nr. 33 og Stavanger Tinfabrik i nr. 45.

2019©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.