Ryfylkegata


Foto: Erling Jensen


Ryfylkegata i 1983. I nr. 5, der hvor skiltet stikker ut på høyre side, lå skraphandler Gunvald Bøe. Foto: Stavanger Byarkiv

Ryfylkegata ligger i Storhaug bydel. Den er oppkalt etter den nordøstlige delen av Rogaland, Ryfylke. Det nåværende navnet fikk gata i 1925. Den går fra Kjelvene i sørøstlig retning mot Hasivs gate og Emmausveien.

Tidlig på 1900-tallet ble det reist en del fabrikker i denne gata. Blant andre Stavanger Bliktrykkeri og Maskinværksted som lå i nummer 13.

2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.