Rosenbergbakken


Foto: Erling Jensen

Navnet Rosenbergbakken ble vedtatt i 1861. Gata tilhører Eiganes og Våland bydel og går fra Nedre Strandgate i sørvestlig retning til Øvre Strandgate. Gata har sitt navn fra det berget som lå på bakkens nordre side. Dette høydedraget var en del av Eiganesmarken som på slutten av 1700-tallet ble utparsellert og solgt til privatpersoner.

Gata har fått navn etter byløkken Rosenberg. Rosenberg ble festet og oppdyrket av mønsterskriver og havnefogd Frederik Rosenkilde, og senere forvalter Arnoldus Christian Rosenkilde. Løkken besto av et skrått fjell som endte i sjøen. Arnoldus Christian Rosenkilde solgte eiendommen til kjøpmann Østen Mortvedt, som fra før eide store sjøhus ytterst på Straen. Av den samlede Mortvedteiendom ble de deler av denne eiendommen som lå ved sjøen i perioden 1892–1896 kjøpt opp av Rosenberg Mekaniske Verksted, et nydannet selskap som drev sin virksomhet her til 1925 da det solgte eiendommene og verkstedbygningene til Lilleborg fabrikker og etablerte seg på Buøy.

I 1997 ønsket Stavanger kommune å rive Rosebergbakken 3 da Straen Terrasse ble bygd i området, men Miljøverndepartementet grep inn med påbud om vern. Huset ble oppført i 1833 av Niels Nielsen Hangervik, som i 1831 festet tomten på Blidensols grunn.2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com