Privatgata


Foto: Erling Jensen

Tekst: Erling Jensen
– Me vil kje ha någe smug her i gården nei! Skomakermester Jøvaag, eiendomsmegler Tønnesen og resten av beboerne var alle enige.


– Nå får det pigede ver nok!
Også butikkdame Karen Rasmussen stemte i med sin egersundsdialekt. Og kanskje var det matros Andreas Olsen som bodde i nummer 8 som hentet den gamle trestigen og skrudde ned navneskiltene. Karl på fire år som var sønn til slakter Stangeland fikk sikkert en opplevelse han husket resten av livet. For det var ikke hver dag en liten gutt fikk oppleve sivil ulydighet.

Beboerne som bodde i Privatgata i 1884 har forlatt oss, så hva som ble sagt er bare spekulasjoner. Men en ting er sikkert, de likte ikke at kommunen ville kalle gata deres for Christian Jacobsens smug. På folkemunne ble gata tidligere kalt for Smalagadå, men kommunen bestemte i 1880-årene at små, privat anlagte gater skulle benevnes som smug. Etter et møte ble beboerne i den lille gata på Storhaug i Stavanger enige om å fjerne de nye navne- skiltene. Deretter rykket de inn følgende annonse i byens aviser:

Herved bringes til almindelig Kundskab, at samtlige Beboere af "Christian Jacobsens smug" have nedtaget Skiltene, hvorpaa ovennævnte Gadenavn var anført, idet vi forgjæves have ansøgt den ærede Kommunebestyrelse om at faa Navnet forandret fra "Smug" til "Gade". Vi have saaledes nu givet Gaden Navn af, hvad den oprindelig er, "Privatgaden", og skulde vi selv sørge for ordentlige Skilter med sidsnævnte Angivelse opslaaede i de nedtagnes Sted". Stavanger 17de Januar 1884. Samtlige beboere af "Privatgaden.

Beboeraksjonen førte fram, og i 1894 ble det vedtatt å endre navnet til Privatgata. Gata går fra Kongsteinsgata til Vaisenhusgata.

2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com