Laugmannsgata


Laugmannsgata i 1959. Foto: Stavanger Byarkiv.

Laugmannsgata ligger i Stavanger og er en gågate som går fra Kongsgata ved Domkirkeplassen i nordlig retning til Søregata ved Arneageren. Starten av gateløpet markeres av to bygninger i modernistisk stil, henholdsvis tidligere Hetland Sparebanks bygning og tidligere Norges Banks bygning.

Laugmannsgata har navnet etter lagmennene Hans Knoph og Jakop Hveding, som bodde i Bispegården i enden av gata. Gata fikk navnet sitt i 1861 etter den historiske rettfunksjonen lagmann, som betegnet en rettskyndig mann med domsmyndighet.

Fram til 1830-årene var gateløpet en del av Østre Bredevannsgade. Laugmannsgata er i dag en handlegate med små trehus bygd på 1800-tallet, med unntak av murbygningen Laugmannsgården som ble bygd i 1920. Gården inngår i Stavanger Storsenter og var tidligere eid av Forbruksforeningen Økonom. Laugmannsgata er et av byens eldste og sentrale gateløp. Ved gatas innløp lå på 1800-tallet Hestetorvet, hvor torghandlerne satte fra seg hestene sine.


Laugmannsgata 7 i 2017. Foto: Erling Jensen.

I 1866 kjøpte Bolette Wiese Lagmannsgata 7, hvor hun drev Frøken Wieses pikeskole. Skolen holdt til her i over 30 år. I 1890-årene hadde skolen mer enn 200 elever. Bygningen ble oppført i 1824. 29. april 1905 åpnet Café National på denne adressen. I 1976 flyttet Norem Baade AS inn i bygget. Reisebyrået Berg-Hansen var også her i en periode.

2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.