Bøkkersmauet


Foto: Erling Jensen

Bøkkersmauet går fra Pedersgata i nordlig retning til Øvre Banegate. Gata ble i 1882 oppkalt etter bøkkerne, en tallrik gruppe håndverkere i det gamle Stavanger. Bøkkerne lagde sildetønner, skjeppemål, trau, butter og mange typer trekar. Gata har boligbebyggelse fra 1850-årene. På 1800-tallet ble også betegnelsene Bødkerbjerget og Bødkerbakken brukt om dette området.

Bøkkersmauet 8

I 1894 bodde mine tipp-oldeforeldre Christoffer Olai og Anne Helene Ommundsen
i Bøkkersmauet 8. Også min oldemor Kristofa Margrete Jensen bodde her.


Bøkkersmauet 9

Eierne av Bøkkersmauet 9 ble i 2006 tildelt Stavanger kommunes vernepris 2006.

2018©Erling Jensen

Kilde: Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com