Blåsenborg


Risbakken. Foto: Erling Jensen

Blåsenborg ligger i Storhaug bydel og strekker seg fra Frue kirke og ned til Verksgata. Området deles opp i Øvre- og Nedre Blåsenborg. Blåsenborg ble bygd ut over en forholdsvis lang periode og har en blandet bebyggelse fra årene mellom 1840-1910. Den karakteristiske bygningstypen er 1 1/2 etasje hus vekselvis med gavl og langside mot gaten. Tomtene ble utnyttet maksimalt, etterhvert også med en tett uthusbebyggelse som preger området i dag.
Det var særlig sjøfolk fra Ryfylke som bosatte seg i området.
Blåsenborg ble en del av Stavanger ved byutvidelsen i 1848.

Nostalgi fra Nedre Blåsenborg.

 Foto: Erling Jensen

Den gamle trehusbebyggelsen i Tårngata.


Foto: Statsarkivet i Stavanger


I Øvre Blåsenborg ligger Risbakken hvor forfatterne Theodor Dahl og Gottfred Borghammer bodde. Kunstneren Reidar Berge ble også født på Blåsenborg, og i 1920-årene drev kunstneren Bjarne Hansen en malerskole i Risbakken 10.
Bygningen som inneholdt gamle Blåsenborg skole og flere nabohus ble revet i 1960 for å gi plass til høgblokken som ligger i Pedersgata 19.

2014©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com