Baades gateBaades gate
går fra Nedre Holmegate i nordlig retning til Havneringen. Gata ble anlagt etter den store bybrannen i 1860. Den gang gikk gaten under navnet Baadegaden. Gata har sitt navn etter skipper og handelsborger Hans Jacob Baade som ble født i Stavanger i 1802.

Det fantes mange former for handelsvirksomhet i denne gata, blant annet grossistfirma. Det har også vært hotell/pensjonatdrift i nr. 1, 4, 6, 8 og 10. Hans P. Forgaard drev Rogalands hotel i nr. 1. Fru Eeg Larsens hotel var i nr. 4. Torbjørnsens hotel var i nr. 6. Karine Skjelsnæs som ble født i Hjelmeland i 1854 står oppført som hotell- eierske i nr. 8 både i 1900- og 1910-tellingen. Daniel Pundsnæs står oppført som hotellvert i nr. 10 i 1910-tellingen. Han døde året etter, kun 38 år gammel.


Det har nok blitt fraktet mange varer inn og ut av denne døren gjennom tidene.

Foto: Erling Jensen


Annonse i Stavanger Aftenblad 3. desember 1909.


Annonse i Stavanger Aftenblad 26. april 1915.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com1