Øvre Jærgate 21


Foto: Jostein Kolnes

Dette huset som ligger i Øvre Jærgate 21 i Storhaug bydel har skapt stor debatt både i Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Byantikvar Anne Merethe Skogland mente at huset var skjemmende for området og måtte males i en annen farge.


Reid Nilsen og Merethe Jensen kjøpte huset i 2009. Huset var da malt hvitt.

Da huset ble malt sendte Helge Nilssen som er en av de nærmeste naboene i Lysefjordsgata klage til byantikvaren og fikk medhold. Han påsto at han representerte flere naboer, men iflg. debattinnleggene i Stavanger Aftenblad fikk Reid og Merethe støtte fra flere naboer. En av naboene viste også sin støtte ved å starte underskriftskampanje for at Reid og Merethe skulle få beholde fargen på huset sitt.I samme område ligger tre hus som er kledd med grønn netting.
Foto: Erling Jensen


Huset i Støperigata 33 i Storhaug bydel sto slik i mange år før det brant i 2009.
Foto: Erling Jensen


Det er ikke bare lilla farge som skjemmer trehusbebyggelsen i
Storhaug bydel
.
Foto: Erling Jensen


Fargerike hus på Storhaug har vi hatt før :-)
Foto: Erling Jensen


Enda en festlig bygning i Storhaug bydel. Og hvem eier bygningen?
Jo, Stavanger kommune :-)

Foto: Erling Jensen


Bygningene i Øvre Holmegate er fargerike og flotte. Dette området er et av de eldste i Stavanger, men byantikvaren og Stavanger kommune har ingen innvendinger.

Hvorfor? Jo, fordi området trekker turister, og ikke minst PENGER!
Foto: Erling Jensen

Saken er nå avsluttet og huset forblir lilla.

I slutten av oktober 2010 ble det sendt brev til klageren hvor byggesakssjef Paul A. Paulsen understreker at verken reguleringsplanen eller retningslinjene for Trehusbyen har eksplisitte bestemmelser om fargebruk. Han viser også til at den nye plan- og bygningsloven ikke sier noe om fargebruk. Så huset forblir lilla med gule karmer.

I august 2012 ble huset på ny malt hvitt etter det fikk nye eiere.

2014©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com