Indraberget og Ytraberget


Foto: Erling Jensen

Indraberget og Ytraberget ligger i Hafrsfjorden og tilhører Sola kommune. Ytraberget henger sammen med Indraberget, mellom Sørnesvågen og Grannesvågen.

På toppen av Ytraberget ligger det rester etter en bygdeborg. Det finnes ca. 300 slike i Norge, og mer enn 50 av disse ligger i Rogaland. Bygdeborgene var forsvarsanlegg og tilfluktssted hvor mennesker og dyr søkte tilflukt ved fare. En annen tolkning er at militære holdt til her og at høydene tjente som utkikksposter der en brente varder. Felles for bygdeborgene er at de var lette å forsvare og lå på steder som fra naturens side var vanskelig tilgjengelige. Bygdeborgen på Ytraberget er nevnt i Snorres kongesagaer. Det var antakeligvis her agderkongen Kjøtve den rike søkte tilflukt før han rømte videre nedover Jæren.

En bautastein med Kong Olavs signatur ble reist på toppen av Ytraberget ved 1100-årsjubiléet til slaget i Hafrsfjord i 1972.Flott natursti langs sjøkanten.
Utsikt mot Sørnesvågen. Her har dessverre Sola kommune
ødelagt naturen med en overdimensjonert turvei.

Det finnes rundt 300 ulike planter i området. Jordsmonnet her er svært rikt på mineraler og kalk. Det gir grobunn for en ualminnelig rik flora. 

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com