Røyneberg gamle skole


Foto: Erling Jensen

Røyneberg skole ble bygd i 1927 og ble tatt i bruk fra 1928. Da skolen ble bygd inneholdt den to store klasserom, lærer og materialrom, sløydsal, og en leilighet i 2. etasje. Vanntoaletter ble installert i 1950-årene. Skolen bærer preg av eldre, lokal byggeskikk og er en staselig bygning. Det ble drevet skole i bygget fram til 1982.

I dag blir bygget brukt til kultursenter. Sola Atelier og Sola Husflidslag har sine lokaler i bygget. I kjelleren er det keramikkverksted og malerivirksomhet. På loftet er det vevstuer.


I 2010 mottok Sola kommune 1052 underskrifter fra innbyggere som protesterte mot vedtak om riving av det gamle bygget. Innbyggerinitiativet ble ikke tatt til følge, og tidligere vedtak om riving av bygningen ble opprettholdt.

2013©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com

W e b d e s i g n:  E r l i n g  J e n s e n