Erling Jensen sin slektsside

Sist oppdatert: 29. januar 2017

Erling Jensen (f. 1956)
Sønn av Einar Jensen jr. og Valbjørg Steinkopf.

Jeg ble født i Stavanger i 1956 og døpt i Stavanger domkirke. Vi bodde da på Grødem. I 1958 flyttet vi til Arbeidergata 5 i østre bydel. I 1963 flyttet vi til Egne Hjem i Sauda. I 1966 flyttet vi til Hjelmelandsgata 42 på Storhaug. Senere ble det Nymansveien 156 på Midjord og deretter Småflåtveien 10A på Mariero. Etter at sjøguttskolen på Christian Radich var fullført i 1972 begynte jeg som sjømann i utenriks fart.
Deretter arbeidet jeg som teknisk tegner i mange år. Jeg ble gift i 1976, og vi fikk to barn: Merethe Jensen (f. 1975) og Bernt Erling Jensen (f. 1976). Jeg har fem barnebarn: Loke (f. 1993), Sune Aleksander (f. 2001), Gabriel (f. 2004), Jenny Alice (f. 2012) og Fatou Marie Jensen Mbye (f. 2016).

Einar Jensen jr. (1934-1967)
Sønn av Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.

Einar Jensen jr. er min far og ble født i Stavanger hvor han også bodde mesteparten av sitt liv. Han giftet seg med Valbjørg Steinkopf (1937-2015) i Stavanger Domkirke i mars 1956. De fikk en sønn og en datter sammen. Hans yrke var sjømann og bilelektriker, men i perioder også drosjesjåfør. Einar Jensen jr. døde 6. juli 1967, 33 år gammel pga. hjertefeil. Han og familien bodde da i Hjelmelandsgata 42 i Stavanger.
Einar Jensen jr. er gravlagt på Lagård gravlund.

Valbjørg Steinkopf (1937-2015)
Datter av Marton Anker Steinkopf og Gerda Nilsen.

Valbjørg Steinkopf er min mor og hun ble født i Stavanger 15. august 1937. Hun arbeidet hos fotograf Eskildsen, på Økonomens kafè og i hermetikkindustrien. Hun ble senere utdannet hjelpepleier, og i de siste yrkesaktive årene arbeidet hun som legesekretær hos Reno Karlsen. Hun døde av kreft 2. april 2015.


Arbeidergata 5. Huset lå rett under Stavanger Bybru og er nå revet. Foto: Stavanger Byarkiv2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com