Erling Jensen sin slektsside

Sist oppdatert: 10. januar 2019

Erling Jensen (f. 1956)
Sønn av Einar Jensen jr. og Valbjørg Steinkopf.

Jeg ble født i Stavanger i 1956 og døpt i Stavanger domkirke. Vi bodde da på Grødem. I 1958 flyttet vi til Arbeidergata 5 i østre bydel. I 1963 flyttet vi til Egne Hjem i Sauda. I 1966 flyttet vi til Hjelmelandsgata 42 på Storhaug. Senere ble det Nymansveien 156 på Midjord og deretter Småflåtveien 10A på Mariero. Etter at sjøguttskolen på Christian Radich var fullført i 1972 begynte jeg som sjømann i utenriks fart.
Deretter arbeidet jeg som teknisk tegner i mange år. Jeg ble gift i 1976, og vi fikk to barn: Merethe Jensen (f. 1975) og Bernt Erling Jensen (f. 1976). Jeg har fem barnebarn: Loke (f. 1993), Sune Aleksander (f. 2001), Gabriel (f. 2004), Jenny Alice (f. 2012) og Fatou Marie (f. 2016).

Einar Jensen jr. (1934–1967)
Sønn av Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.

Einar Jensen jr. er min far og ble født i Stavanger hvor han også bodde mesteparten av sitt liv. Han giftet seg med Valbjørg Steinkopf (1937–2015) i Stavanger Domkirke i mars 1956. De fikk en sønn og en datter sammen. Hans yrke var sjømann og bilelektriker, men i perioder også drosjesjåfør. Einar Jensen jr. døde 6. juli 1967, 33 år gammel pga. hjertefeil. Han og familien bodde da i Hjelmelandsgata 42 i Stavanger.
Einar Jensen jr. er gravlagt på Lagård gravlund.

Valbjørg Steinkopf (1937–2015)
Datter av Marton Anker Steinkopf og Gerda Nilsen.

Valbjørg Steinkopf er min mor og hun ble født i Stavanger 15. august 1937. I barndommen bodde hun i Hetlandsgata 34. Hun arbeidet hos fotograf Eskildsen, på Økonomens kafè og i hermetikkindustrien. Hun ble senere utdannet hjelpepleier, og i de siste yrkesaktive årene arbeidet hun som legesekretær hos dr. Reno Karlsen. Hun døde av kreft 2. april 2015, og er gravlagt på Eiganes gravlund.


Valbjørg Steinkopf og Einar Jensen jr. Bildet ble tatt i Palermo i 1961.


Arbeidergata 5. Huset lå rett under Stavanger Bybru og er nå revet. Foto: Stavanger Byarkiv2019©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com