Våland skole


Foto: Erling Jensen.

Våland skole i 1951

Våland skole på begynnelsen av 1900-tallet

Foto: Stavanger Byarkiv.

Våland skole ligger i Schives gate 21 i Stavanger. Skolen ble innviet 30. mars 1911, men ble tatt i bruk allerede 28. oktober 1910, selv om den da ikke var helt ferdig. Den ble omtalt som nordens beste skole når det gjalt innredning og utstyr. I 1911 hadde skolen rundt 2000 elever. I 1950- og 1960-årene hadde skolen ca. 1000 elever. I 1990 var elevtallet nede i 260. Skolen ble rehabilitert og utbygd i perioden 2003-2005. 

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com