Steinerskolen i Stavanger


Steinerskolen i Stavanger. Bildet ble tatt i 2004. Foto: Erling Jensen.

Steinerskolen i Stavanger ble startet opp i 1980 i Henrik Steffens gate, og videre i leide lokaler på Nylund skole. I dag ligger skolebygningene på Eikeberget i Kristianlyst, omtrent fire kilometer sør for Stavanger sentrum. Bygningene er på 1850 kvadratmeter og er tegnet av arkitektene Arbeidsgruppen HUS i Bergen. Bygningene sto ferdig oppført i august 1990.

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com