Buøens skolehus


Skolehuset etter utvidelsen i 1881. Foto: Ukjent

Buøens skolehus ble oppført i 1861. Det var kun en skolestue i det umalte huset som var bygd i tre. Elevene satt to og to på hver pult, og i rommet var det en ovn hvor man fyrte med koks og ved. Utenfor skolehuset lå to små tjern, Store Einaren og Litle Einaren. Om vinteren skøytet elevene der i friminuttene.

I 1879 ble Buøy overført fra Hetland kommune til Stavanger kommune i forbindelse med byutvidelsen. Buøens skolehus ble da kjøpt for 1000 kroner. Året etter ble det konstatert at skolehuset var i dårlig stand. Skolen ble derfor reparert i 1881 og forlenget med elleve alen slik at den fikk plass til to klasserom. Skolehuset ble nå 23 alen langt, 12 alen bredt og 4,5 alen høyt.

I 1891 hadde skolen 123 elever delt på tre klasser, og kapasiteten var allerede sprengt. Skolen hadde ikke rom til gymnastikk og sløyd, så derfor ble kjelleren i det nye bedehuset brukt som gymnastikklokale. En enke som bodde i nærheten av skolen leide ut stuen sin til sløydlokale. Selv om hun fikk fire kroner pr. måned for å leie ut stuen, så gikk hun etter en stund lei av bråket. Loftsrommet i skolen ble da tatt i bruk som sløydlokale.

I 1905 ble skolehuset omgjort til gymnastikklokale da Buøy fikk nytt skolebygg. Buøens skolehus ble revet i 1939, og var da i en elendig forfatning. I skolens jubileumsskrift er følgende sitert: Er det snefog, fyker sneen om ørene på læreren og børnene. Når snøen smelter, drypper det ned i skoleværelserne. Og ikke nok med det, men da gulvet er gissent, drysser sagespon ned i skoleværelsene i en slik mengde, at man uden vanskelighed skriver med fingrene på pultene nedenunder.

2019©Erling Jensen

Relaterte lenker: Skoler i gamle dager


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com