Skaal Stavanger!


Mens dansehus-madammene åpnet sine hjem til fest kjempet avholdsbevegelsen for å tørrlegge byen. Historien starter tidlig på 1800-tallet og går frem til 1980. Stavangers hoteller, restauranter, kaféer, hospits, pensjonat og de mange ulovlige ølklubbene er også tatt med.

Boken blir lagt ut for salg 1. februar  2019.

Erling Jensen
er født i 1956 i Stavanger. Han har gitt ut syv bøker og har skrevet artikler for aviser og andre publikasjoner.

Utgivelser:
Vis meg din gitar, og jeg skal si deg hvem du er. Allmennforlaget 2000.
Stavanger Støberi & Dok. Commentum Forlag 2008.
Ska sei!. Commentum Forlag 2009.
Ska sei!. Commentum Forlag 2015 (4. opplag og nytt design).
Charles - 60- og 70-årenes ville ungdomstid. Allmennforlaget 2015.
Verket - Fra seil til presse. Piren Forlag 2016.
Charles - Et sjømannsliv.
Allmennforlaget 2017.
Skaal Stavanger! Allmennforlaget 2019.

Boken kan kjøpes her:
Piren Pub i Verksgata 9 i Stavanger.

Bestilling via post:

Boken kan bestilles via e-post:
erlingpost@gmail.com
Bestilling via SMS: Tlf. 944 97 054
Via Vipps: Tlf. 944 97 054
Boken vil bli levert i løpet av 2-3 dager etter bestilling.

Bankkontonr.  3361.22.52071

Kr. 350,- + porto kr. 85,-
Husk å oppgi navn og adresse.

Utgiver: Allmennforlaget
ISBN: 978-82-92084-03-8
Format: 20 x 28 cm
Antall sider: 260
Hard cover
Pris: 350 kroner
Porto kommer i tillegg