Stavanger Støberi & Dok


Foto: Stavanger Sjøfartsmuseum

Tekst: Erling Jensen 
Det hele startet i 1851 da ingeniøren og senere maltkontrolløren Carl Brun fra Bergen startet driften av sitt foretak på Roaldsøy utenfor Stavanger. Men æren må også tillegges Gunder Clementsen som luftet ideen om å etablere et støperi i distriktet.

I 1854 flyttet verkstedet til Spilderhaugviken i Stavanger. Navnet på foretaket ble Spillerhougs Jernstøberi. I 1864 overtok et større foretak verkstedet, og utvidet driften til også å omfatte all slags skipsarbeider. I 1873 ble bedriften omdannet til aksjeselskap, og det nye navnet ble Stavanger Støberi & Dok AS.

I 1881 ble det første dampskipet sjøsatt. Det fikk navnet Nora og var konstruert og kontrahert av skipsreder Thomas S. Falck. Bedriften var nå blitt betydelig utvidet. Den hadde to tørrdokker og en mindre slipp, ballastskai og flere  verkstedbygninger.

Det ble bygget 88 skip ved Stavanger Støberi & Dok. I 1930 ble bedriften slått sammen med Rosenberg Mekaniske Verksted.
 
Nye opplysninger er blitt tilgjengelige, og det arbeides nå med ny bok som blir utgitt i 2020.

                                                                                  
 
Se også: Ansatte ved Stavanger Støberi & Dok

Stavanger Støberi & Dok har egen Facebookgruppe.


2019©Erling Jensen

Til hovedsidenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com