Foto fra Stavanger Støberi & Dok

Misjonsskipet Paulus ved Kranen i Stavanger i 1885. Foto: Det Norske MisjonsselskapTil høyre for dokken lå arbeiderboligene. I 1898 besto bygningsmassen av: "Det store Støberi med tilhørende Beslagsmedie, Metalstøberi, Maskin & Dreierværksted, Smedie med Damphammer, Kjedlesmedie, Kobbersmedie, Modelsnedkeri, Snedkerværksted for Skibsindredning, flere store Lagerrum, Kokes & Kuldhuse, Spantehuset, samt tre Sjøhuse. Hertil kommer Bestyrerens Bolig, Kontorbygning, samt Arbeiderboliger." I tillegg til de to tørrdokkene var Stavanger Støberi & Dok utstyrt med to beddinger, en slipp, kaianlegg og flere løftekraner.

2015©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com