Talkna

DS Talkna. Foto: Erling Jensen.
DS Talkna ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i 1898. Fartøyet ble bygd i stål og fikk bygg nr. 32. Det ble kontrahert av Erich Lindøe.

DS Talkna var et hvalfartøy og skiftet senere navn til Hekla III. Det opererte på Færøyene og Island for Dansk Hvalfangst & Fiskeri Aktieselskab. Rederiet ble drevet av Svend Foyns nevø Johannes Bull som på grunn av konsesjonsbestemmelser måtte registrere firmaet i Danmark.

Fartøyet ble solgt til Brødrene Anda i Stavanger i september 1936 for opphugging.

Maskin: Dampmaskin, 220 ihk.
Tonnasje: 105 bruttotonn, 26 nettotonn.

2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com