Steinkorset på Kvitsøy

 
Det mest kjente fortidsminne på Kvitsøy er steinkorset som står på Krossøy ved innseilingen til Leiasundet.

Det har vært et kjent sjø- og seilings- merke fra vikingtid til i dag. Korset er 3,90 meter høyt og 1,87 meter bredt.

Det er ikke funnet spor etter graver i nærheten av steinkorset, så man tror ikke det ble reist til minne om en avdød person. Muligens var korset satt opp for å synliggjøre et kristent symbol. Det var viktig for de første misjonærene å gjøre kristne symboler kjent, og derfor ble de ofte plassert på sentrale steder. Snorre Sturlason forteller at Erling Skjalgsson og Olav Haraldsson gjorde et forlik ved dette korset i 1016.

Foto: Erling Jensen
Steinkorset på Kvitsøy antar man ble reist i tidlig kristen tid, muligens alt i vikingtiden (800–1050 e. Kr.).

2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com