Steinkorset på Kvitsøy

 
Det mest kjente fortidsminne på Kvitsøy er steinkorset som står på Krossøy ved innseilingen til Leiasundet. Steinkorset er også kjent som Kvitsøykrossen.

Det har vært et kjent sjø- og seilings- merke fra vikingtid til i dag. Korset er 3,90 meter høyt og 1,87 meter bredt.

Det er ikke funnet spor etter graver i nærheten av steinkorset, så man tror ikke det ble reist til minne om en avdød person. Muligens var korset satt opp for å synliggjøre et kristent symbol. Det var viktig for de første misjonærene å gjøre kristne symboler kjent, og derfor ble de ofte plassert på sentrale steder. Snorre Sturlason forteller at Erling Skjalgsson og Olav Haraldsson gjorde et forlik ved dette korset i 1016. 

Foto: Erling Jensen
Steinkorset på Kvitsøy antar man ble reist i tidlig kristen tid, muligens alt i vikingtiden (800–1050 e. Kr.). Selve korset er fint tilhugget og har blitt fraktet fra Hyllestad i Sogn. Dette må ha krevd gode kontakter, store ressurser og makt. Korset kan være reist av en stormann eller av kongemakten.

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com