Skolehuset på Kvalvåg

Foto: Erling Jensen

Det lille huset med en grunnflate på 48 kvadratmeter ligger ca. 1,5 km fra kaien på Kvalvåg. På baksiden mot sjøen ligger et lite skur som ble brukt som utedo.

Det var Strand kommune som bygde huset som skole i ca. 1911. Skolen ble nedlagt i peioden 1937–1943, og da
måtte elevene fortsette skolegangen på Idsøe. Det var kun tre elever ved skolen da den ble nedlagt i 1937. I 1943
var elevtallet steget til fire, og dermed kunne skolen åpnes igjen. Det bodde folk i skolehuset som hadde evakuert fra Stavanger under 2. verdenskrig. I 1960 ble skolen nedlagt for godt. På den tiden var det omtrent 30 fast- boende på Kvalvåg.


Huset har i alle år blitt brukt som forsamlingshus utenom skoletiden. Kvalvåg Krets overtok ansvaret for huset i 1981. Huset ble i de senere år kalt Bedehuset.

2019©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com