Sven Kvia AS


Sven Kvia. Foto: Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
I 1929 begynte Sven Kvia begynte å selge Opel i et lite butikklokale i Langgata 47 i Sandnes.
Kvia som tidligere var telegrafist, ble også byens første kjørelærer.

Firmaets grunnlegger var Sven Kvia som ble født 7. oktober 1896. Hans foreldre var Gabriel Kvia og Marta Kvia. 2. oktober 1922 ble firmaet offisielt stiftet som et aksjeselskap. Svein Kvia arbeidet som telegrafist ved jernbanen da han i 1918 sa opp jobben og begynte for seg selv som lastebileier og sjåfør. Han startet med å kjøre varer til bøndene i området rundt Sandnes. Etter fire år etablerte han verksted i Langgata 47, hvor også han og kona Dagny solgte bensin. I 1923 fikk han inn den første nye bilen. Kvia ble også byens første kjørelærer, for på den tiden måtte selgeren lære kunden å kjøre bil.

 
Det vakte stor oppsikt da Kvia hadde en Ford Model T, også omtalt som T-Ford, utstilt i butikken i Langgata 47. Utstillingsvinduet var laget slik at to mann kunne bære karmen vekk. I tillegg til butikken i Langgata 47 kjøpte
Kvia eiendommen i Langgata 59 og bygde den om til bilforretning. Kvia solgte flere ulike bilmerker, blant annet Ford og Nash. I 1929 begynte han å importere Opel, og året etter fikk Kvia agenturet for Opel og Chevrolet.
I 1930-årene solgte han et par hundre brukt- biler i året, noe som var et ganske høyt antall den gangen.


Ford Model T 1927 modell. Foto: Wikipedia.

Ved krigsutbruddet i 1940 stanset bilsalget så og si helt opp. Etter dette ble forretningsdriften basert på repara- sjoner. Men det ble vanskelig å oppdrive redervedeler til bilene. Derfor måtte Kvia dreie og lage disse delene selv. Etter at krigen var slutt innførte myndighetene restriksjoner på bilsalg. Etter den andre verdenskrig var det et stort gjenoppbyggingsbehov i Norge, og det var begrenset mengde utenlandsk kapital. Den gang som nå, betraktet mange politikere bil som et unødig luksusgode. Myndighetene fryktet at kjøp av biler ville forbruke mye utenlandsk kapital, så de innførte bilrasjonering slik at kun personer med et betydelig behov for bil fikk kjøpetillatelse. Dette ga blant annet høye bruktbilpriser. Det var tillatt å bytte forskjellige eksportvarer mot biler slik at importen ikke innebar bruk av valuta.

Like etter krigen var det nærmest kjøreforbud. I perioder var det forbudt å kjøre på spesielle tidspunkter som om kvelden. Det var også bensinrasjonering de første årene etter krigen. Driften av firmaet Sven Kvia måtte derfor fremdeles baseres på verkstedsdrift.


Bilrasjoneringsordningen opphørte 1. oktober 1960, noe som ga et stort oppsving av bilsalget. Samme året bygde Kvia nytt bygg i Vågsgata 16.

Firmaet ble i 1936 omgjort fra aksjeselskap til personlig firma, men i 1974 ble igjen firmaet omdannet til aksje- selskap hvor Sven Kvia jr. hadde 49 prosent av aksjene, mens Alf G. Kvia satt med 51 prosent. Lokalene i Vågsgata ble etter hvert for små, og i 1992 sto en bruktbilhall ferdig på Lura. To år senere var også nybilhallen ferdig, og firmaet flyttet fra Vågsgata.

I 1998 fikk Sven Kvia AS forhandleransvaret for Opel og Chevrolet i Stavanger og åpnet bilforretning i Nesflåt- veien på Mariero.

I januar 2007 overtok Sven Kvia AS representasjonen av Opel og Hyundai i Flekkefjord. 1. november 2010 fikk firmaet agentur for å selge Hyundai også i Sandnes og Stavanger.

2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com