Solborg KafèKafèen ble startet av Solborg ungdomsskole i 1922. Den holdt til i Østervåg 30-32 i perioden 1922-1937.

Solborg
Kafè var en av de mest kjente av en mengde mindre, alkoholfrie middagssteder som ble etablert i Stavanger i de første tiårene av 1900-tallet. Kafèen var også blant dem som var lengst i drift.

Kafeen flyttet til Skagen 8, trolig i 1937. Her ble den raskt en økonomisk suksess som sørget for gode bidrag til skoledriften. Enkle middagskafèer var særlig populære blant de mange unge som flyttet fra landdistriktene til Stavanger for å søke arbeid, og som leide små hybler uten kokemuligheter. I 1951 ble
kafèlokalene utvidet og modernisert. Solborg Kafè ble nedlagt i 1985.

Foto: Stavanger Byarkiv

2015©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com