Cecilie Ommundsens privathotel


Foto: Ukjent

Hotellet til høyre på bildet lå i Valberggata 18 i Stavanger og ble drevet av Cecilie Ommundsen, født 1825 i Tysvær. Hun var søster til Lars Hertervig, og han var ofte på besøk hos henne i hotellet. Det var meningen at han skulle bo her etter at faren døde i 1885, men noen av beboerne protesterte. Hotellet ble antakelig etablert i begynnelsen av 1870-årene.

Mer informasjon om pivathotellene i Stavanger finner man i boken Skaal Stavanger!


2019©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com