Cecilie Ommundsens privathotel


Foto: Ukjent

Hotellet til høyre på bildet lå i Valberggata 18 i Stavanger og ble drevet av Cecilie Ommundsen, født 1825 i Tysvær. Hun var søster til Lars Hertervig, og han var ofte på besøk hos henne i hotellet. Det var meningen at han skulle bo her etter at faren døde i 1885, men noen av beboerne protesterte. Hotellet ble antakelig etablert i begynnelsen av 1870-årene.

I 1910 står både Cecilie Ommundsen og datteren Alette Dagfinsen Haugvaldstad oppført som hotelvertinder.

Hotellet ble senere drevet av barnebarnet Cecilie Haugvaldstad. Rundt 1940 ble navnet endret til Ommundsens Hospits. Dette eksisterte til slutten av 1960-årene.

Mer informasjon om pivathotellene i Stavanger finner man i boken Skaal Stavanger!

2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com