Cecilie Ommundsens privathotel


Foto: Ukjent

Hotellet til høyre på bildet lå i Valberggata 18 i Stavanger og ble drevet av Cecilie Ommundsen, født 1825 i Tysvær. Hun var søster til Lars Hertervig, og han var ofte på dette hotellet og besøkte henne. Det var meningen at han skulle bo her etter at faren døde i 1885, men noen av beboerne protesterte. Hotellet ble antakelig etablert i begynnelsen av 1870-årene.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com