Jespersens Hotel

Hotellet lå i Prostebakken 2 og ble bygd i 1819 av dansken Niels Christian Jespersen. Huset ble visstnok bygd av gammelt kirketømmer fra Høyland.

Niels Christian Jespersen kom fra Aabenraa i Danmark til Stavanger i 1805 og ble Stavangers proviantforvalter. Han fikk sitt borgerskap i 1819 som herbergérer og kjøpmann. Etter at han døde 53 år gammel, overtok hans kone Inger Jorine driften av hotellet.

Mer informasjon om Jespersens Hotel finner man i boken Skaal Stavanger!2019©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com