Kafè International

Tekst: Erling Jensen
Kafè International lå i Kirkegata 36 i Stavanger, og ble etablert av Samvirkende Fagforeninger i april 1917 som avholdskafè og biljardsalong. Det var kino i 1. etasje og kafè i 2. etasje.


I 1920-årene var Kafè International et uformelt møtested for arbeiderungdommen.Det har vært en del navne- endringer opp gjennom årene. Kafè International ble endret til Restaurant Inter i 1956, og på et senere tidspunkt Inter Dancing. I 1983 het stedet Charlie Brown i 1. etasje og Veteranen i 2. etasje. I 1986 ble stedet nyåpnet med navnet Pernille cafeteria i 2. etasje og Restaurant Henrik i 1. etasje. Navnet Inter var imidlertid det som kjenne- tegnet stedet og som ble mest brukt. En rekke personer har vært involvert i driften av Inter, bl. a. Per Haaland, Olaf Haagensen Walmsnæss, Harald A. Hansen, Finn Thomassen og Dag Finn Børve.

Annonse fra 1950

Inter var en populær danseplass, og mange ulike orkester spilte her, blant annet Anton å di,  Bjørn Helges Danceband og Blå Mix & Co. Inter var i drift til begynnelsen av 1990-årene. Siden har lokalitetene vært leid ut til diverse restaurantdrift.

Bjørn Helges Danceband

Fra venstre: Bernt Arild Harr-Olsen, Bjørn Helge Johnsen (1944-2000),
Richard Hoel (1940-2015) og Rolf Strøm.


2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com