Hotel du Nord


Hotel du Nord lå ved Domkirkeplassen og hadde adresse Kongsgata 6. Det Stavangerske Klub- selskab kjøpte eiendommen i 1810 for 2000 riksdaler av lagmann Jacob Hveding. Det var han som fikk Laugmannsgata oppkalt etter seg. Klubben brukte huset som selskapslokale frem til 1841 da Samuel Olsen (f. 1803 i Kongsberg) overtok og etablerte Hotel du Nord.

Den store trebygningen ble ombygd til hotell og fikk et tilbygg på to etasjer.
Dermed ble dette Stavangers første overnattingssted med hotellstandard. Hotellet etablerte kafé i første etasje og et enklere spisested i kjelleren. Den store Johnsasalen i andre etasje ble utleid som selskapslokale og brukt til konserter og teaterforestillinger. Det var spesielt Olaus Olsen og hans stab som hadde forestillinger i Hotel du Nord. Ofte hadde han store verk på sitt repertoar, blant annet William Shakespear.

Hotel du Nord i 1910


Samuel Olsen drev hotellet til 1862. Det ble da overtatt av Johannes Olsen fra Sauda. I 1875 overtok skipper Johannes Wisnæs (f. 1818 i Kragerø) hotellet. I 1877 kjøpte Andreas Wesnes eiendommen, men fire år senere averterte han den for salg.

Eiendom tilsalgs
Paa Grund af Ophør med Forretningen agter jeg at sælge min Eiendom Hotel du Nord. Eiendommen kjøbtes af mig for 4 Aar siden for 84,000 kr. og undergik da en stor Reparation der kostede omtr. 12,000 kr. Saafremt et Bud af 75,000 kroner kan erholdes, vil den blive solgt paa meget gode Betingelser. I Mangel af Salg bortleies den hele Bygning eller Dele deraf fra Paaske. Andr. Wesnes.
(7. mars 1881).

Hotel du Nord ble i 1882 kjøpt av Stavanger Brennevinssamlag som igjen overførte eiendommen til Stavanger kommune for 30 000 kroner mot at byens brannvakt fikk lokaler i bygningen. Bygningen rommet også lokaler for politi, byingeniør, formannskap, kemner og fattigforstander i noen år. Bygningen ble revet i 1957 og tomta ble opparbeidet til Domkirkeplassen.

Relatert lenke: Skaal Stavanger!

2018©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com