Hotel du Nord


Hotel du Nord lå ved Domkirkeplassen og hadde adresse Kongsgata 6. Det Stavangerske Klub- selskab kjøpte eiendommen i 1810 for 2000 riksdaler av lagmann Jacob Hveding. Det var Hveding som fikk Laugmannsgata oppkalt etter seg. Klubben brukte huset som selskapslokale frem til 1841 da Samuel Olsen (f. 1804 i Kongsberg) overtok og etablerte Hotel du Nord.

Dette var Stavangers første overnattingssted med hotellstandard. Den store trebygningen ble ombygd til hotell og fikk et tilbygg på to etasjer. Hotellet etablerte kafé i første etasje og et enklere spisested i kjelleren. Den store Johnsasalen i andre etasje ble utleid som selskapslokale og brukt til konserter og teaterforestillinger. Det var spesielt Olaus Olsen og hans stab som hadde forestillinger i Hotel du Nord. Ofte hadde han store verk på sitt repertoar, blant annet William Shakespear.

Hotel du Nord i 1910


I 1875 overtok skipper Johannes Wisnæs (f. 1818 i Kragerø) hotellet. Driften av hotellet ble nok ingen suksess for ham, for allerede samme året ble det overtatt av ny eier. Den nye eieren var brennevinshandler og handelsmann Johannes Olsen (f. 1821 i Sauda). Han drev hotellet fram til 1882 sammen med kona Inger (f. 1822 i Rennesøy).
Hotellet ble da kjøpt av Stavanger Brennevinssamlag som igjen overførte eiendommen til Stavanger kommune for 30 000 kroner mot at byens brannvakt fikk lokaler i bygningen. Bygningen rommet også lokaler for politi, by- ingeniør, formannskap, kemner og fattigforstander i noen år. Bygningen ble revet i 1957 og tomta ble opparbeidet til Domkirkeplassen.

Relatert lenke: Skaal Stavanger!

2017©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com