Byhaugkafèen

Foto: Erling Jensen

Våningshuset ble opprinnelig bygd av telemarkingen John Johnsen i midten av 1840-årene. I 1852 ble det bygd vei til Byhaugen. Stavanger kommune overtok eiendommen i 1924, og drev kafé fram til 2. verdenskrig.

Etter krigen var Byhaugkaféen i svært dårlig forfatning, og kommunen ville rive bygget. Etter en aksjon fra redaktør Christian Oftedal i Stavanger Aftenblad, ble bygningen restaurert. Kafédriften ble gjenopptatt, og Byhaugen ble igjen et populært utfartssted. I noen få sesonger fram til 1966 drev også Bondeungdomslaget sommerkafé på Byhaugen. I 1968 ble kaféen drevet av Tasta IL etter avtale med Matsalget.


Annonse i Stavanger Aftenblad 21. juni 1924.

Fra 1975 og frem til 2014 var det Stavanger Astronomiske Forening som leide og vedlikeholdt huset. Stavanger kommune vedlikeholder utearealet. I dag driftes byhaugkaféen av Eiganes Tasta Frivilligsentral.

2016©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com