Bispekafèen

Olava Sjøstrand

Foto: Rogalands Avis/Jan B. Henriksen

Bispekafèen lå i Verksgata, like over gaten hvor slakter Idsøe holder til i dag. Kafèen ble etablert i begynnelsen av 1930-årene av Olava Sjøstrand. På hennes 90-års dag fortalte hun dette om kafèen til Rogalands Avis:

- Det var en stor kafè. Vi hadde to jenter til å gå oss til hånde. Vi hadde mye fjordabønder som gjester. De fikk middag for 75 øre. Det var vel billig for kjøttkaker med stuing og en dessert som kunne være rødgrøt med melk på eller hvit grøt med rød saus.

2014©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com

W e b d e s i g n:  E r l i n g  J e n s e n