Hakon Magne Waldemar Wrangell


Tekst: Erling Jensen
På tross av dårlig start i livet endte han opp med å bli en av Haugesunds mektigste menn. Han spilte også en viktig rolle i å få Carl av Danmark som Norges nye konge.

Hakon Magne Waldemar Wrangell ble født 2. januar 1859 i Haugesund. Foreldrene Hans Marcus Wrangell og Sille Tjærandsen var ikke gift, så da han ble døpt i Skåre kirke 30. januar ble han oppført som «Uægte». Samfunnet og kirken skilte ganske sterkt mellom barn født i og utenfor ekteskap på den tiden. Faren flyttet til østlandet og giftet seg med en annen kvinne før H. M. Wrangell ble født. To år gammel ble han sendt til sine besteforeldre i Stavanger hvor han hadde sin oppvekst.

 

Oppvokst i Stavanger
Wrangell gikk på Sandvigen almueskole som lå i Løkkeveien 128. Han ble konfirmert i Stavanger domkirke i 1873, og i kirkeboken står det oppført at han fikk karakteren meget godt +. Etter konfirmasjonen fikk han jobb
i Søregata som ærendsgutt hos kjøpmann Severin Leversen. Senere begynte han å jobbe for skredder Ljungmann i Kirkegata hvor han tjente åtte kroner pr. måned. Hos skredderen fikk han kallenavnet Anton, for her skulle alle ærendsgutter ha det navnet. Da Wrangell senere fikk tilbud om en bedre betalt jobb som telegrafbud, måtte han finne sin egen erstatter. Den nye «Anton» ble dermed senere fabrikkeier Christian Bjelland. Wrangell og Bjelland ble gode venner, og beholdt kontakten resten av livet.

Egen butikk
Jobben som telegrafbud fikk Wrangell til å tenke på å utdanne seg til telegrafist. Men da morens ektemann døde, ble Wrangell bedt om å komme til Haugesund for å hjelpe til i morens butikk. Etter to år ble butikken solgt, og Wrangell fikk jobb på kontoret hos skipsreder R. G. Hagland. Som 21-åring fikk han sitt borgerbrev i Haugesund, og fikk dermed offentlig tillatelse til å drive sin egen handelsvirksomhet. Etter kort tid startet han sin egen butikk, og 20. mars 1880 kom flg. kunngjøring på trykk i Karmsundposten:

Ny forretning!
Min idag i herr J. H. Hanssens Hus, Torvet aabnede forretning anbefales som vel assorteret med alle Sorter Husholdningsvarer, hvoraf fremhæves et stort utvalg av Vine, Saft, Frukter, samt som alt anbefales til meget billige Priser. Haugesund den 20de Mars 1880. H. M. Wrangell

Butikken var en av de første i Haugesund som solgte sydlandsfrukter. I butikkvinduet lå det utstilt appelsiner, druer, fiken, kokosnøtter og konfektrosiner. Allerede første året ga butikken overskudd. I løpet av få år utvidet Wrangell virksomheten til å omfatte skipsrederi, hvalfangst, saltimport, sildeeksport, og skipshandel.

Gift med søskenbarnet
Samme året som forretningen ble etablert, giftet Wrangell seg med søskenbarnet Amalie Hansen. Hun fikk ansvaret for et stort hushold, og var en hjemmets kvinne som viste stor omsorg for barna. I perioden 1881 til 1898 fikk de tolv barn sammen. Sykdom rammet imidlertid familien, og seks av barna døde, flere av tuberkulose.
Amalie levde et tilbaketrukket liv, langt fra mannens offentlige rolle. Hun døde 29. april 1934, og et halvt år senere giftet Wrangell seg med den 36 år yngre Stavangerkvinnen Louise Haga. Hun var datter til slakter Ludvig Haga som drev slakterforretning i Nygata i Stavanger. Vielsen skjedde med fritak fra lysning, og paret giftet seg i all hemmelighet.

Hvalfangst
Wrangell interesserte seg tidlig for hvalfangst, og begynte som aksjonær i hvalselskapet Takla som hadde stasjon på Island. I 1901 var han med på etableringen av Hekla Hvalfangerselskab på Island. Senere drev han hvalfangst både fra Færøyene og Spania. I 1912 ble Hvalfangerselskabet Harald Haarfagre dannet med Wrangell som disponent og hovedaksjonær. Selskapet var det største av de mange norske som drev med hvalfangst utenfor kysten av Sør-Afrika.

Rederi
Wrangell kjøpte sin aller første part i skonnerten Vingolf i 1882, og rederivirksomheten tok stadig mer av hans tid. Det var relativt små skip som for det meste ble brukt i sildefarten. Wrangell posisjonerte seg som en av Haugesunds ledende redere da han i 1897 kjøpte dampskipet Corona. Skipet var 2600 dødvekttonn, og det største skipet noen reder hadde kjøpt inn til Haugesund. I 1914 ble H. M. Wrangell & Co. A/S rangert  som Haugesunds største rederi.

Politiker
Wrangell ble med i bystyret da han var 27 år, og her var han representert i 42 år. Da han var 35 år ble han ordfører, og ni år senere ble han Haugesunds første stortingsrepresentant. Statsminister Christian Michelsen sendte ham til den danske generalkonsulen i all hemmelighet i 1905, og Wrangells oppgave var å sondere muligheten for å få en dansk prins som konge i Norge. Wrangell satt i en rekke offentlige komiteer og kommisjoner. Hans mange sentrale posisjoner i det offentlige og i private foretak ga ham innsikt som han hadde nytte av.

Hakon Magne Wrangell døde 31. august 1942, 83 år gammel. Amalie døde 29. april 1934, 76 år gammel. Louise døde i 1982, 97 år gammel. De er alle gravlagt ved Christine Elisabeths gravlund i Haugesund.

2019©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com