Thomas Falck
(1829–1889)

Thomas Dorotheus Scheen Falck ble født 24. februar 1829 i Drammen. Da han var seks år gammel, flyttet familien til Stavanger da faren Christian Fredrik Falck fikk jobb som overtollbetjent i byen.

Som ung mann arbeidet Thomas for Jacob Kielland & Søn, deretter flyttet han til England for å få seg handelsutdannelse. Etter utdannelsen arbeidet han seg opp og ble kompanjong i firmaet Boldemann Borries & Co. i Newcastle. Kort tid etter startet han filial i Grimsby.

Thomas Falck.
Foto: Ukjent.


I 1862 solgte Falck firmaet og flyttet til Stavanger hvor han etablerte rederiet Ths. S. Falck i Kirkegata 5. Han inviterte vanlige folk til å investere sine sparepenger i seilskuter som partseiere. Stavanger og omegnen fikk dermed en rekke småredere som egentlig var håndverkere, handelsmenn eller bønder.Han giftet seg 1862 med Anna Cathrine Lindahl (1842–1924), som var datter av baker Hans Lindahl (1803–1879). Med henne arvet han en prektig eiendom i Hillevåg, som ble brukt til landsted. Bygningen ble revet i 1940-årene.

I 1875 fikk han bygd en flott murbygning på hjørnet av Klubbgata/Laugmannsgata. Her bodde han og familien, og det var også her rederiet hadde sine kontorlokaler. Adressen var Laumannsgata 1. Bygningen ble overtatt av Norges Bank i 1912.


Norges Bank-bygget ble revet i 1960. Bildet ble tatt i 1914. 

Sitt første dampskip, Nora, kjøpte han i 1880 for 70 000 kroner. Det ga glimrende utbytte, 23 000 kroner det første driftsåret. Han solgte skipet allerede neste år for 60 000 kroner, antakelig fordi han ønsket et nytt og mer moderne fartøy. Nora ble bygd i 1873, og siden den tid var det skjedd store tekniske forbedringer med dampskipene.


Nora gikk av stabelen 13. juli 1881.

Det nye skipet, som fikk navnet D/S Nora, ble kontrahert ved Stavanger Støberi & Dok, og var det første damp- skipet verftet bygde. Det kostet 89 000 kroner og gikk av stabelen 13. juli 1881. Skipets fører var Emil Andersen.

Thomas S. Falck døde i 1889, 60 år gammel, i sitt landsted i Hillevåg. Rederiet ble ført videre av hans to sønner, Hans L. Falck og Christian Fredrik Falck.
Hans L. Falck ble ordfører i Stavanger i 1897 og 1898, og i perioden 1902–1907. I perioden 1894–1907 var rederiet Norges største målt i tonnasje. Firmaet disponerte over 70 skip på denne tiden. I 1936 skiftet firmaet navn til Jacob Falck. I 1984 ble Falck Shipping AS etablert.

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com