Sara Berge


Tekst: Erling Jensen - januar 2012
Allerede i 1910 ble Sara Berge ansatt ved Forsorgskontoret, og hun var vel kjent med  fattigdoms- problemene i Stavanger.

Hennes fulle navn var Sara Marie Berge og hun ble født 28. august 1877. Det var ingen lett oppgave da hun skulle forvalte penger til nærmere 6000 mennesker som var uten arbeid. Overfor Stavanger kommune gjorde hun en utmerket jobb og sparte dem for mange utgifter. De fattige i byen opplevde imidlertid Sara`s sparekniv og spionvirksomhet som et mareritt.


I 1932 var omtrent 15 prosent av Stavangers befolkning avhengig av forsorgsstøtte. Selv om det var nesten umulig å få arbeid på den tiden, bestemte Justisdepartementet at støtten skulle være så lav at den skulle presse folk i arbeid. Fattigstyret i Stavanger ble pålagt å kreve forsorgspengene helt eller delvis tilbakebetalt av de fattige. Det skulle også holdes nøye kontroll med dem som fikk hjelp av Forsorgskontoret i Stavanger.

Sara Berge opererte med et angiveri- og spionsystem overfor dem som måtte ty til hjelp fra Forsorgskontoret. Hun hadde medhjelpere som rapporterte for henne, og som fikk ekstra fordeler som takk for hjelpen. En av dem var «Såbe Nelli» som ofte var å se i Holmegata ved Tou Bryggeri sitt ølutsalg. Om en av de forsorgsunderstøttede kjøpte øl, ble dette straks rapportert til Sara. Også sjåførene ved Frue Meieri som leverte melk hadde ordre om å rapportere til Forsorgskontoret om de merket at noen av dem som mottok støtte hadde tilfeldige jobber. En mann med egen inntekt og arbeid hadde kjøpt en fløtekake til seg og familien. Da han senere ble arbeidsløs søkte han om forsorgsstøtte. Han fikk blankt avslag med begrunnelsen: «Hadde man råd til fløtekake så hadde man ikke behov for forsorgsmidler».

Sara Berge var medlem av Stavanger Totalavholdsforening i mer enn 40 år, og satt uavbrutt i styret i over 30 år.

Maktmennesket Sara Berge viste lite empati overfor de menneskene hun var ansatt for å hjelpe. Om hun oppdaget noen av de fattige på bussen, pekte hun på dem og sa: «Du har goe bein å gå på!» Det var ikke lov for dem som mottok støtte å ta bussen. Om Sara oppdaget noen av sine klienter i kinokøen, ble også støtten inndratt. Hun ydmyket sine klienter og behandlet dem som om deres fattigdom var selvforskyldt. Hun forlangte at de fattige skulle gravlegges i svarte kister slik at alle kunne se hvem som betalte begravelsen. Hun mente at ydmykelsen hadde en oppdragende effekt på dem som mottok forsorgshjelpen, og den virket avkrekkende på arbeidsskye individer.

AP-lederen og legen Eyvin Dahl hadde innlegg i avisen 1ste Mai hvor han skrev at det aldri ville bli ordnede forhold ved Forsorgsvesenet før Sara Berge ble fjernet. Men Sara Berge ble tatt i forsvar både av borgermester Middelthon og Stavanger Aftenblad, og fikk dermed beholde jobben sin. Sara Berge døde 11. juli 1946, 73 år gammel. Hun ble gravlagt ved Lagård gravlund.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com